PUBLIKASJONER

Publikasjoner med tittelen i fet skrift kan lastes ned

Kommende publikasjoner:

​ 

Berthelin, Signe Rix & Borthen, Kaja. (antatt). The Semantics and Pragmatics of Norwegian sentence-internal Norwegian jo. Kommer i Nordic Journal of Linguistics.

Publikasjoner:

Borthen, Kaja. (2018). Store spørsmål om små ord. Innledning til temanummer om pragmatiske partikler i norskNorsk lingvistisk tidsskrift Årgang 36, Hefte 2, 225–248. Temanummer om pragmatiske partikler.

Borthen, Kaja. (2018). Pronominal høyredislokering i norsk. Det er et interessant fenomen, det! Norsk lingvistisk tidsskrift Årgang 36, Hefte 2, 403–452. Temanummer om pragmatiske partikler. 

Borthen, Kaja & Søfteland, Åshild. (2018). «Æ e trønder æ, sjø!» Den pragmatiske partikkelen sjø i midt-norske dialektar. Norsk lingvistisk tidsskrift Årgang 36, Hefte 2, 249–280. Temanummer om pragmatiske partikler.

Berthelin, Signe Rix. (2018). Midtstilt da – en semantisk-pragmatisk redegjørelse og en sammenlikning med etterstilt daNorsk lingvistisk tidsskrift Årgang 36, Hefte 2, 353–402. Temanummer om pragmatiske partikler. 

Eidsmo, Aleksander. (2018). «Tvert imot, det er mye vi ikke vet.» En studie av bruksbetingelsene til diskursmarkøren tvert imotNorsk lingvistisk tidsskrift Årgang 36, Hefte 2, 281–298. Temanummer om pragmatiske partikler. 

Unger, Christoph. (2018). Sosial mening, pragmatiske partikler og pragmatisk teoriNorsk lingvistisk tidsskrift Årgang 36, Hefte 2, 331–352. Temanummer om pragmatiske partikler. 

Unger, Christoph. (2018). A cross-linguistic puzzle and its theoretical implications: Norwegian ’jo’, German ’doch’ and ’ja’, and an advertisement. Nordic Journal of Linguistics 41(3), 309–332.

Borthen, Kaja. (2017) "Språk, altså!" Store spørsmål om små ord. MONS 17 Møter om Norsk Språk; 2017-11-22 - 2017-11-24. Universitetet i Bergen. Keynote foredrag.

Unger, Christoph. (2017). Social costs of epistemic vigilance and premises in arguments. 2nd European Conference on Argumentation: Argumentation and Inference; 2017-06-20 - 2017-06-23
 

Unger, Christoph. (2017). Social meanings conveyed by discourse particles: between background and foreground. 15th International Pragmatics Conference 2017; 2017-07-16 - 2017-07-21 
 

Unger, Christoph. (2017). Towards a relevance theory account of allegory. I: Applications of Relevance Theory From Discourse to Morphemes. Cambridge Scholars Publishing 2017 ISBN 978-1-4438-7280-5. s. 152-174

Borthen, Kaja. (2016). Norwegian pronominal right-dislocation - "Det er morsomt, det!". LCIS-seminar, NTNU; 2016-05-10 - 2016-05-10.

Borthen, Kaja & Unger, Christoph. (2016). The meaning and interpretation of the Norwegian evidential marker visst. Between (stable) meanings and (unstable) interpretations; 2016-09-15 - 2016-09-16. University of Krakow, Poland.
 

Borthen, Kaja. (2016). Six methodological approaches to pragmatic particles: a case study of Norwegian 'da'. Workshop Researching Pragmatic Particles in Communication: Cognitive, argumentative and social dimensions. NTNU, 2016-05-18 - 2016-05-20. 

Johannessen, Maria Boer. (2016). On the semantics and pragmatics of the Norwegian tag 'ass'. Workshop Researching Pragmatic Particles in Communication: Cognitive, argumentative and social dimensions. NTNU, 2016-05-18 - 2016-05-20. 

Unger, Christoph. (2016). A cross-linguistic puzzle and its theoretical implications: Norwegian 'jo', German 'doch' and 'ja', and an advertisement. Researching pragmatic particles in communication: cognitive, argumentative and social dimensions; 2016-05-18 - 2016-05-20. NTNU.
 

Unger, Christoph. (2016). Degrees of procedure activation and the German modal particles 'ja' and 'doch' - Part 1. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 2016 ;Volum 133.(1) s. 31-45
 

Unger, Christoph. (2016). Degrees of procedure activation and the German modal particles 'ja' and 'doch' - Part 2. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 2016 ;Volum 133.(1) s. 47-61
 

Unger, Christoph. (2016). Degrees of procedure activation and the German modal particles 'ja' and 'doch' - Part 3. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 2016 ;Volum 133.(1) s. 63-74
 

Unger, Christoph. (2016). Evidentials, genre and epistemic vigilance. I: Relevance Theory: Recent developments, current challenges and future directions. John Benjamins Publishing Company 2016 ISBN 9789027266484. s. 239-258
 

Unger, Christoph. (2016). Exclamatives, exclamations and speaker's meaning. Between (stable) meanings and (unstable) interpretations; 2016-09-15 - 2016-09-16. University of Krakow, Poland

Borthen, Kaja; Ree, Nils Arne; Robbins, Sissel Vuttudal & Busterud, Guro. (2016). Pragmatiske partikler i norsk som andrespråk. Hvordan undervise om etterstilt 'da'?. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2016-10-20 - 2016-10-21. NTNU.

Søfteland, Åshild & Borthen, Kaja. (2016) Han er kald lufta, sjø. Analysar av den pragmatiske markøren 'sjø' i norske dialektar. Gramino - grammatikk i Norden. Göteborgs Universitet, Sverige.

Borthen, Kaja & Kveen, Perlaug Marie. (2015). "Åja, dæ æ MONS au nå, da mata" Semantiske og pragmatiske aspekt ved den pragmatiske markøren ‘da mata'. Møter om norsk språk (MONS) 16, Universitetet i Agder, Kristiansand 25.-27. november, 2015.

Søfteland, Åshild & Borthen, Kaja. (2015). "Æ e trønder æ, sjø!" Semantiske og pragmatiske aspekter ved 'sjø'. Møter om norsk språk (MONS) 16, Universitetet i Agder, Kristiansand 25.-27. november, 2015.

Borthen, Kaja. (2015). Om småord som ‘jo’, ‘visst’ og ‘da’. Hva bidrar de med? Norsk oversetterforenings høstseminar, 2.-4. Oktober 2015.

Borthen, Kaja & Karagjósova, Elena. (2015). Om betydningen til etterhengt 'da' og andre ikke-sannhetsfunksjonelle ord: Hvilke forskningsmetoder skal vi bruke? Språkdagen ved HF NTNU, 06.02.2015.

Unger, Christoph. (2015). Degrees of procedure activation and the German modal particles ja and doch. Relevance Round Table Meeting 4. Institute of English Studies, Jagiellonian University of Kraków, september 2015.

Kveen, Perlaug Marie & Borthen, Kaja (2015). About the tag 'da mata'. NOT workshop 04 April 2015. NTNU.

Unger, Christoph. (2015). A framework for studying evidentiality. NOT workshop 04 April 2015. NTNU.

Borthen, Kaja; Landgraff, Utne Espen & Klepsvik, Åshild (2015). Results from questionnaires on the tag 'da'. NOT workshop 04 April. NTNU.

Landgraff, Espen Utne. (2015). Sentence internal 'da'. NOT workshop April 2015. NTNU.

 

Søfteland, Åshild & Borthen, Kaja (2015). About the tag 'sjø'. NOT workshop 04 April 2015. NTNU.

Borthen, Kaja. (2014). Hva betyr 'da', da? Norsk lingvistisk tidsskrift,  vol.32, Nr 2, s. 257-306.

Borthen, Kaja & Knudsen, Cecilie Slinning. (2014). Semantiske og pragmatiske aspekter ved trykklett 'visst'Norsk lingvistisk tidsskrift, vol.32, Nr 2, s. 360-411.

Borthen, Kaja & Knudsen, Cecilie Slinning. (2014). 'Visst' er visst en evidensmarkør. Språkdagen ved HF NTNU, 06.02.2014.

Borthen, Kaja. (2014). A relevance-theoretic analysis of the Norwegian tag 'da'. Interpreting for Relevance 2014. Warsaw, 29.09-30.09 2014. University of Warsaw, Poland.

Borthen, Kaja. (2014). Experimental approaches to the meaning of the pragmatic particle 'da'; some ideas. The SCaLa (speech, cognition, and language) group's research meetings, 29.05.2014. NTNU.

Berthelin, Signe Rix, Borthen, Kaja, & Knudsen, Cecilie Slinning. (2013). Midtstillet 'jo' - semantiske og pragmatiske aspekter. Presentasjon på Møter om norsk språk (MONS), Universitet i Oslo, Norge.

Borthen, Kaja; Berthelin Rix, Signe & Knudsen, Cecilie Slinning. (2014). Hva betyr 'da', da? En korpusundersøkelse av etterhengt 'da'. Presentasjon på Møter om norsk språk (MONS), Universitet i Oslo, Norge. 

Knudsen, Cecilie Slinning, Borthen, Kaja & Berthelin, Signe Rix. 2013. Semantiske og pragmatiske aspekter ved midtstilt/etterhengt 'visst'. Presentasjon på Møter om norsk språk (MONS), Universitet i Oslo, Norge.

Undervisningsmateriale

Borthen, Kaja og  Robbins, Sissel Wuttudal. (2015).  Undervisning om etterstilt 'da' i norsk som andrespråk - et pilotprosjekt. Møte for norskseksjonen ved ISL 29.05.2015, NTNU.

Materiale til undervisning om etterstilt `da`norsk som L2

Løsningsforslag og forklaring på oppgaver om etterstilt `da`

Populærvitenskap

Borthen, Kaja. (2015). Om små jenter og små, ulne ord. Riss 01 2015.

 

Borthen, Kaja. (2015). Det lille ordet ‘da’. Språkteigen NRK P2, 31.05.2015.​

 

Borthen, Kaja. (2014). De nødvendige småordene, da. Klassekampen 29.06.2014, 12-13.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now