FORSKERGRUPPEN

Kaja Borthen Prosjektleder

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kaja forsker på pragmatiske partikler og leder prosjektet The Meaning and Function of Norwegian Tags (NOT). Du kan lese noen av arbeidene hennes her. I tillegg til pragmatiske partikler er Kaja interessert i pragmatikk og semantikk mer generelt, og hun har jobbet med temaer som referanse og implikaturer. Hun skrev sin doktorgradsavhandling om syntaksen og semantikken til nakne nomenfraser i norsk.

  

 

Christoph Unger Post Doc

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Christoph jobber med grunnleggende spørsmål innen teoretisk pragmatikk og forståelsen av prosedural betydning. I NOT-prosjektet har han jobbet med tema som sosial betydning og med ord som kan uttrykke overraskelse. Sammen med Kaja, Maria og Daniel jobber han med småordene visst, ass og altså. Christoph er også interessert i tyske småord som ja og doch og sammenlikning av småord i ulike språk. Han forkser også på allegori.

Perlaug Marie Kveen Forsker

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

I NOT-prosjektet har Perlaug gjennomført undersøkelser om uttrykket da mata, som blant annet brukes i Nord-Gudbrandsdalen. Hun arbeider også med gjennomføring av en spørreundersøkelse for å kartlegge den geografiske utbredelsen til etterstilte småord i norske talemål. Dette arbeidet skal munne ut i en artikkel. Som fagbakgrunn har Perlaug mastergrad i nordisk språkvitenskap, og de siste årene har hun arbeidet med et doktorgradsprosjekt om prosodi i talemåla i Nord-Gudbrandsdalen.

  

Signe Rix Berthelin Forsker og nettredaktør

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Signe forsker blant annet på hva jo og da betyr, og undersøker hvilke småord som kan kombineres. Hun er også interessert i forskjellen mellom å ha da i midten av setningen (Det var da interessant!) og på slutten av setningen (Det var interessant, da!). Signe jobber som universitetslektor i norskdidaktikk. Tidligere har hun forsket på inuitspråk i Canada og Alaska, og doktoravhandlingen hennes fra 2017 er et feltlingvistisk studie av modaler i inuitdialekten uummarmiutun. Signe har en særlig interesse for forskningsbaserte undervisningsmaterialer og for populærvitenskapelig formidling.

Åshild Søfteland Prosjektpartner

Høgskolen i Østfold

Åshild har forsket på sjø sammen med Kaja. Videre har hun bidratt til innsamling av korpusdata, bearbeiding av spørreskjemadata og det datalingvistiske arbeidet med en søkbar database og kartfunksjon. Åshild har doktorgrad i nordisk språkvitenskap fra 2014 og jobber ved lærerutdanninga ved Høgskolen i Østfold. Her underviser hun i grammatikk, dialekter og språkhistorie, og arbeider bl.a. med prosjekter i tverrfaglig språkdidaktikk. Åshild har også vært tilknyttet Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo i flere år. 

  

Elena Karagjósova Prosjektpartner

Freie Universitãt Berlin

Elena jobbet i NOT-prosjektets startfase med identifisering av interessante småord, utvikling av spørreskjema og med informantrekruttering. Hun implementerte en online-versjon av spørreskjemaene og var med på å evaluere de første resultatene av spørreundersøkelsene. Sammen med Kaja har Elena utført en komparativ studie av etterstilt da og de tyske og engelske oversettelsene. Elena har senere brukt resultatene i sin egen historiske og komparative forskning på tidsuttrykk og bindeord. Du finner flere av publikasjonene hennes her. 

 

Maria Boer Johannessen Prosjektpartner

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Maria har forsket på sosiolingvistiske perspektiv ved bruken av ass (Det er skikkelig teit, ass!) i ulike aldersgrupper, med særlig fokus på bruken i Oslo-området. Resultatene vil bli presentert i en artikkel. Ellers har Maria undervist i engelsk og fullført en mastergrad i engelsk språk med en avhandling om kodeveksling mellom norsk og engelsk. Resultatene fra avhandlingen finnes også på Språkrådet sine sider her

 
 
 
 
 
 
 

Andre som har bidratt til prosjektet er Cecilie Slinning Knudsen (NTNU), Aleksander Eidsmo (NTNU), Espen Utne Landgraff (NTNU) og Åshild Klepsvik (NTNU).

Prosjektet har også vært så heldig å få råd og støtte fra følgende eksperter i Norge og i utlandet: Daniel Weston (NTNU), Brit Kirsten Mæhlum (NTNU), Tor Erik Jenstad (NTNU), Jan Svennevig (UiO), Øystein Alexander Vangsnes (UiT), Karin Aijmer (GU) og Regina Blass​ (AIU).

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now